GRÀCIES ALS EQUIPS D’ÚLTIMA GENERACIÓ I A LA COMPETÈNCIA DEL NOSTRE PERSONAL ALTAMENT QUALIFICAT, EL LABORATORI ÉS UN VALOR IMPORTANTÍSSIM PER A LA NOSTRA EMPRESA.

Totes les receptes de color es creen respectant estrictament els requisits dels clients. Verifiquem i analitzem els materials entrants i el producte acabat, controlem el procés de tintura i treballem en el continu desenvolupament i millora de les nostres tècniques.

L’elecció del tipus de colorant específic adequat per tintar cada fil depèn de diversos factors, entre ells la naturalesa del fil, el matís a reproduir i la solidesa requerida.

El nostre laboratori està equipat amb un espectrofotòmetre que permet realitzar els estudis de color previs així com el control de qualitat sobre les partides acabades.

A més, disposem de 4 aparells Ugolini que comproven la reproductibilitat i la qualitat del color, simulant les condicions reals de tintura de les màquines Bellini de la planta industrial. També comptem amb una màquina pipetejadora automàtica de 96 ampolles per a les receptes de color i 5 aparells de tint control per als assajos de màxima representativitat.